Search
  • Lydia

Да заобичаш себе си означава да се развържеш!Понякога да заобичаш себе си повече означава да се развържеш!

Да си дадеш време, пространство и свобода за себе си!

Да помълчиш със себе си!

Да се почустваш комфортно със себе си!

Да изгледаш един филм насаме със себе си!

Понякога да се заобичаш повече означава да си дадеш пространство във връзката!

Да си позволиш да бъдеш със себе си повече, отколкото с другия!

Да не се изгубваш във връзката! Да не се изгубваш в другия!

Да се развържеш!

Да си дадеш свобода и да почустваш!

Да си позволиш да ти залипсва!

Понякога да се заобичаш повече означава да си със себе си!

Да се насладиш на собствената си компания!

Да правиш малките егоистични неща, които се харесват само на теб!

Да не се съобразяваш с другия, и да се съобразиш само със себе си! Да се насладиш на любимото шоколадово кремче със себе си и да не споделиш второто с другия!

Понякога да се заобичаш повече означава да останеш сам със себе си!

Да чуеш по-ясно собствените си мисли!

Да намериш отново свещеният си център вътре в теб, а не в другия и в любовта ви един към друг!

Да смениш фокуса от “нас” към “аз”!

Понякога да се заобичаш повече означава да си позволиш да заобичаш другия повече, като го пуснеш!

Като му дадеш пространство и той да усети липсата ти!

Като му дадеш свободата да си тръгне, за да те преоткрие!

Като дадеш на себе си време и пространство да се чуеш!

Ако се върне – той е! Ако не се – направил ти е чудесна услуга!

Понякога да се заобичаш повече означава да се изгубиш и намериш в себе си!

Лидия
72 views0 comments

Recent Posts

See All