Search
  • Lydia

Искам те!


Искам те завинаги в живота си!

Но нека не влизаме отново в това.

Умолявам те! Подай ми ръка и нека минем през живота като най-близки, но без да се нараняваме, без да се самоунищожаваме.

Нека да се хванем за ръце и да ги стиснем здраво, но без да се повличаме надолу.

Нека се гледаме малко отдалеч. Не, не отдалеч. Отстрани, като най-близки приятели.

Повече от всичко те искам в живота си. Искам те!

Но нека е различно този път.

Умолявам те! Нека не се „имаме“. За да се съхраним. За да запазим това, което имаме и да не го разваляме вече. С ненужни страсти, обсебвания и принадлежност.

Нека пием кафе заедно без да сливаме устните си в целувка.

Нека прегръдката ни е приятелска и топла, без да води до правене на страстна любов.

Нека пием кафе заедно, смеейки се на поредната случка в живота, без да се изпиваме взаимно до дъно. До опустошаване.

Нека се опитаме да останем така за цял живот. Заедно. Без да се „имаме“.

Нека да опитаме.

Нека не горим.

Нека не потъваме.

Нека не скачаме в бездната. Отново.

Нека оставим любовта да е любов без условия.

Нека да споделяме, и мъки, и радости.

Нека си бъдем опората един на друг, когато имаме нужда.

Нека бъдем близки, но без да влизаме един в друг.

Нека се усмихваме един на друг чисто, без да искаме нещо от другия.

Нека се радваме на новите ни радости без да се обсебваме.

Нека чисто да си пожелаваме щастие, там където ние заедно не можахме да си го дадем.

Нека е чиста любов.

Нека е!

Лидия
69 views0 comments

Recent Posts

See All