Search
  • Lydia

Любовта на Земята


- Боже, не я разбират любовта хората.

Ангелът стоеше замислен, вперил поглед някъде напред, леко присвил ъгълчетата на очите си. Целият излъчваше тъга.

- Защо смяташ така? – попита Той.

- Ами гледам ги. Лутат се, търсят я, искат я, жадуват я. Пък накрая я намерят – кротка, тиха, истинска, красива… Седнала отритната на тротоара. Озъртайки се в очите на всички хора и чакаща някой да й подаде ръка, да я познае. И някои уж я виждат. Погледат я малко в очите и я подминат. Защото не могат да я разпознаят. Или защото нямала пари. Или защото обществото не я харесвало. Или защото търсели нещо друго. Объркани хора. Не могат да я видят. А тя е толкова „тяхна“. За тях живее. За тях съществува. За да я намери някой един ден, да я погледне в очите, да я изправи на крака и да й прошепне: „Виждам те!“

Лидия

6 views0 comments

Recent Posts

See All