Search
  • Lydia

По неделно сърце

Updated: Aug 23, 2019


Снимка личен архив

Сърце като в неделя…

Слънчево…

Усмихнато…

Широко…

Наслаждава се на всеки миг с теб.

На горчивото кафе в синята чаша…

Твоята малка, моята голяма…

Знае как го обичаш…

Знае каква вода предпочиташ…

Знае всичко за теб.

Защото ти и то бяхте едно цяло дълго време.

Наслаждава се…

Приятно отпуснато…

На тихата уличка с приятните хора…

На усмивката, отразена в очилата ти…

На градската градина и фонтана пред погледа ни…

Усмивката по устните ти…

Влюбения поглед, който не виждам зад очилата ти, но знам, че е там…

Прегръща всичко… теб, утрото, мига…

Сърце като в неделя…

Леко и нежно…

Гали тихо и бавно се отпуска…

Какво като преди няколко дни кървя…

Какво като знаеше, че този миг ще отмине и може би отново ще се разкъса…

Какво като само до преди няколко дни силно мразеше…

Теб, нея, другите, живота… всичко…

Какво като знаеше, че се отваря широко, за да бъде уязвимо отново…

Сега е неделя и ти си отново до мен…

Тръпне в екстаз…

Отваря се…

Не мисли…

Отдава се…

Няма вчера, няма утре…

Сега си тук и то трепери от сладостна възбуда…

Ей така, по неделно сърце, най-много обичам…


Лидия
39 views0 comments

Recent Posts

See All